Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Samenwerking

De Focusplaza Foundation is als organisatie moeilijk te plaatsen. We zijn geen marktpartij of onderdeel van een goede doelen organisatie of overheid, maar hebben met alle partijen grote betrokkenheid. We bewegen ons tussen hulpvraag en oplossingsrichting. De Focusplaza Foundation neemt geen politieke standpunten in en mengt zich niet in discussies daarover.

In Oeganda werkt de Focusplaza Foundation met lokale hulpverleningsinstanties, zoals Africa Renewal Ministries en Celebrate Hope Ministries, die de lokale situatie en cultuur kennen. Deze partners zijn geregistreerde organisaties in Oeganda en zijn aantoonbaar betrouwbaar.

Met bestaande en nieuwe partners wordt een partnercontract opgesteld met wederzijdse verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt per project een overeenkomst opgesteld met budgetten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.