Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Partner programma

Het onverwoestbare geloof van een ondernemer in zijn of haar plan is een krachtige motor. Maar om succesvol te zijn heb je naast een goed idee en ambitie ook praktische steun, lokale kennis en een goed netwerk nodig. Daarom kiezen wij samen met u voor een aanpak die werkelijk kan lukken. Als we in een specifiek gebied op vijf terreinen ondersteuning bieden, dan zijn we ervan overtuigd dat we een structurele verbetering kunnen aanbrengen in het leven van vele duizenden kinderen en hun verzorgers.

Lees hieronder welke vijf aandachtsgebieden dat zijn en waarom het zo belangrijk is dat u helpt om een kansarme lokale bevolking straks een stabiele toekomst te geven.

1. Lokaal ondernemerschap en agrarische ontwikkeling


Het lokaal ondernemerschap programma hanteert een ketenbenadering, waarin gewerkt wordt aan (betere) toegang van lokale (koffie)boeren tot waardeketens, zodat hun inkomen en levensstandaard kunnen verbeteren. Door nauwe afstemming met retailorganisaties proberen we niet alleen een goede prijs, maar ook continuïteit in afzet te garanderen.

» Start een eigen home farmingproject met kippen, bijen of varkens
» Geef steun aan het opzetten van een locale bakkerij
» Help bij het realiseren van een regionale fietsherstelwerkplaats
» Geef steun aan opzetten van nieuwe koffie coöperaties
» Verbind u bedrijf aan de bouw voor een kleine chipsfabriek
» Help bij onderzoek naar verbouwen van (zoete) aardappelen
» Informeer naar de vele andere mogelijkheden

2. Kindsponsoring, ouderschap en geborgenheid


Binnen het kindsponsoringprogramma werken we met Nederlandse en lokale partners aan verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden van kansloze (wees)kinderen. De Focusplaza Foundation werkt hierbij ook aan bewustwording en ondersteuning op het gebied van ouderschap.

» Steun de ontwikkeling van een kind door financiële adoptie
» Realiseer met ons overblijf- en slaaplocaties bij scholen
» Help bij het bouwen van huizen voor adoptiegezinnen
» Start een openbaar verlichtingsproject voor meer veiligheid
» Informeer hoe u uw MVO-beleid kan aansluiten bij kinderen in nood

3. Onderwijs en voorlichting


Kennis en inzicht van (plattelands)bevolking is de basis voor duurzame verandering. Daarom ondersteunen we niet alleen het bouwen van scholen en het verzorgen van onderwijs voor kinderen, maar bieden we ook volwassen tal van mogelijkheden om hun kennis te vergroten en nieuwe inzichten op te doen.

» Maak onderwijs mogelijk door de bouw van een (ambacht)school
» Help bij de uitbouw van campagnes over gezondheid en hygiëne
» Ondersteun de plannen voor een bakkersopleiding
» Verbind uw bedrijf aan een opleiding voor fietsenmaker
» Help bij het opzetten van nieuwe multifunctionele wijkgebouwen
» Vraag naar de vele andere mogelijkheden via het contactformulier

4. Verzorging, water en welzijn


Goede sanitaire voorzieningen en toegang tot schoon (drink)water zijn zeer belangrijke factoren voor de gezondheid van mensen. Door gebrek aan goede hygiene sterven dagelijks nog tientallen kinderen onnodig aan diaree, cholera en worminfecties. Zonder de beschikbaarheid van (schoon) water in een gebied is ieder goedbedoeld initiatief gedoemd te mislukken.

» Start een waterproject met pompen en opvangbassins voor regenwater
» Geef met uw onderneming alle meisjes in de regio toegang tot Afripads

» Vervang brandgevaarlijke kerosine door veilige solarlampen
» Bescherm kinderen door de start van een muskietennetproject
» Koppel uw merk of bedrijf aan een levensveranderend goed doel