Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Onze missie: In samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties, werken we structureel aan het bestrijden van armoede en het bieden van toekomstperspectief voor kinderen door de nieuwe generatie toe te rusten met kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien.

De hulpvraag wordt altijd vastgesteld door onze partners in de betreffende landen en/of regio’s. Onze partners stellen de aanvragen voor projecten op. De Focusplaza Foundation bepaalt welke projecten worden opgenomen in het programma en fungeert als fondsenwerver voor de vastgestelde projecten.

Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem: "Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert", is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft?

(Het Boek: Jakobus 2:15-16)

De Focusplaza Foundation heeft geen winstoogmerk. Eventuele winsten verkregen door sociaal ondernemerschap komen ten goede aan die activiteiten in de stichting die alleen mogelijk zijn en bestaansrecht hebben door giften en subsidies.

Eigen kennis en inzicht van (plattelands)bevolking moet worden gecultiveerd. Daarom is het goed om structurele lotsverbetering, vooruitgang en ontwikkeling te spreiden over meerdere instanties en een diversiteit aan projecten die aansluiten bij behoefte in de samenleving. Dat is de reden dat Focusplaza een eigen Foundation heeft opgezet en van daaruit samenwerkt met bestaande partijen.

Het is onze overtuiging dat effect van hulp niets te maken heeft met schaalgrootte, maar met inzet en visie van betrokkenen en de wijze waarop middelen zoals kennis, kapitaal, grond(stoffen), ondernemerschap en eigen normen en waarden worden ingezet. Juist door schaalgrootte wordt de menselijke maat nog wel eens uit het oog verloren.

Een diversiteit van instanties daarentegen kan de beschikbare potentie optimaal aanjagen door bijstellen, tekorten aanvullen, processen versnellen en daarmee uiteindelijk onafhankelijkheid creëren. Hulp moet beperkt zijn in omvang en tijd, omdat anders binnenlandse processen door invloed van buiten wordt overgenomen, waardoor weer hulpafhankelijkheid en ongewenste neveneffecten ontstaan.