Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Bestuur Focusplaza Foundation

De Focusplaza Foundation bestaat uit een vaste kern van niet-betaalde krachten die zich in hun vrije tijd inzetten voor projecten in Oeganda.
Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf enthousiaste mensen. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor de visie & missie van de Focusplaza Foundation. De Focusplaza Foundation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 60946911.

Gerrit Grievink

Voorzitter en oprichter

Wouter Droppers

Bestuurslid

Martin Lieftink

Penningmeester

Annemarie Grievink- Brethouwer

Algemene zaken

Stephan Berendsen

Secretaris

Bankgegevens:
Giften voor ons werk kunt overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0184 5808 70, Rabobank te ’s Heerenberg.
Vermeld daarbij ook de bestemming van uw gift. Bedankt! Focusplaza Foundation is door de belastingdienst gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.