Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Doneer met belastingvoordeel!

Alleen met hulp van anderen kunnen we het leven van kinderen in ontwikkelingslanden blijvend verbeteren. Daarom zijn we blij met iedere donatie die we ontvangen. Uw gift helpt anderen, terwijl u zelf maximaal belastingvoordeel geniet, bijvoorbeeld als u besluit om periodiek (bijv. maandelijks/jaarlijks) een gift over te maken. Hiervoor gelden iets andere regels als bij eenmalige giften.

Hieronder leest u de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij periodieke schenkingen. Sinds 2014 heeft u hiervoor geen notariële akte meer nodig. U kunt voortaan dus ook periodieke giften doen met een eenvoudige onderhandse akte van schenking.

Giften zijn aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI. De Focusplaza Foundation heeft deze status. Door het vermelden van ons RSIN (sofinummer voor rechtspersonen) in uw aangifte inkomstenbelasting komt u voor aftrek in aanmerking Ons RSIN is: 854129686

Geen gedoe, zo geregeld
Het lijkt misschien een hoop gedoe, zo'n onderlinge overeenkomst. Dat valt mee. Het enige dat u hoeft te doen is het volmachtformulier uit te printen en te ondertekenen en deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op te sturen naar de Focusplaza Foundation in Doetinchem. Het adres staat op het formulier. Wij regelen de rest en het is geheel gratis, omdat ons notariskantoor hiervoor geen kosten in rekening brengt.

Bereken uw voordeel
Het belastingvoordeel dat u met een onderlinge overeenkomst geniet, varieert tussen 32 en 52 procent. Afhankelijk van uw bruto inkomen. Incidentele donaties aan de Focusplaza Foundation zijn in principe ook aftrekbaar van de belasting. Er geldt dan een drempelwaarde van 1% en het volledige bedrag dat boven de 1% van het bruto inkomen uitkomt, is aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift is beperkt tot 10% van het inkomen.

Als je aan de Focusplaza Foundation wilt doneren, kan het daarom de moeite waard zijn om juist niet een eenmalige schenking te doen, maar om jaarlijkse schenkingen te doen en deze in een onderlinge overeenkomst vast te leggen. Op die manier wordt de schenking wél geheel aftrekbaar van uw inkomen. Er is dan dus géén sprake van een drempel of maximum bedrag.
Zo’n akte geldt voor een periode van 5 jaar, ongeacht de grootte van het bedrag. Het moet minimaal afzonderlijke 5 termijnen bedragen, verspreid over 5 jaar.

De voordelen op een rij:
- U helpt de Focusplaza Foundation voor een periode van minstens 5 jaar. Dat betekent voor ons méér financiële zekerheid om ons werk voort te zetten;
- Een schenking op basis van onderlinge overeenkomst is volledig fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking. U kunt daardoor eventueel meer bijdragen zonder dat het u iets extra's kost;
- Bedragen kleiner dan 1% van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar, evenals bedragen van meer dan 10% van uw jaarinkomen;
- De Focusplaza Foundation regelt heel gemakkelijk en kosteloos de onderlinge overeenkomst.

Een rekenvoorbeeld:
U verdient 40.000 euro per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). U geeft 100 euro aan giften per jaar. Dit bedrag kon u tot nu toe niet aftrekken bij de belasting, omdat dit bedrag onder de drempel van 1% viel. Als u via de Focusplaza Foundation een onderlinge overeenkomst laat opmaken, mag u het hele bedrag uit de akte wel aftrekken van de belasting. Als u nu 172 euro aan de Focusplaza Foundation schenkt, dan krijgt u 72 euro terug van de belasting. De netto schenking blijft 100 euro, maar de Focusplaza Foundation ontvangt 172 euro. U kunt uw gift dus bijna verdubbelen voor hetzelfde geld!

Voor bedrijven gelden andere belastingvoordeelregels. Meer informatie hierover kunt u elders op onze website vinden. Uitgebreide informatie over schenken en belastingen kunt u downloaden via de site van de belastingdienst.

Download hier het formulier 'Volmacht tot schenking'.